Tak over tak

Tak over tak gir et kontrollert og tørt byggeklima

Dagens byggeforskrifter stiller høye krav til utførelse av byggtekniske konstruksjoner, og kravene er særlig blitt skjerpet når det gjelder å holde bygg tørre før lukking. Av denne grunnen blir tildekking i form av tak over tak benyttet i større grad enn før.

Et midlertidig stillastak gir mulighet til å jobbe inne selv om man er ute. Ikke bare gir denne løsningen et kontrollert, tørt og temperert byggeklima som hindrer fukt og vannskader, den gir også større trivsel på arbeidsplassen. Dette bidrar til god fremdrift i byggeprosjektene og bedre kvalitet på det ferdige bygget.

En takløsning som gir besparelser i tids- og energibruk

Det tørre miljøet man får ved denne takløsningen er vanskelig å oppnå med vanlige presenninger. Uten den stopper byggeprosessen opp ved nedbør, og hvis været vedvarer over tid kan det bli vanskelig å følge det planlagte tidsskjemaet. Ved bruk av midlertidig stillastak reduseres byggetiden betraktelig fordi man kan jobbe i all slags vær. Løsningen er rask og enkel å montere, og fordi bygget tørker bedre, sparer man inn mye penger på energiforbruk.

 

Mesa leier ut tilpassede takløsninger til ulike prosjekter

Tak over tak egner seg godt til både renovasjons-, nybygg- og påbyggprosjekter. Løsningen består av moduler som enkelt monteres øverst på stillaset, med fagverksdragere av aluminium som den bærende konstruksjonen. Takløsningen er fleksibel og kommer i ulike lengder og bredder for å kunne tilpasses ulike byggeprosjekter.

Om ønskelig kan taket leveres som et rullbart system, slik at det kan skyves fra side til side. Dette er svært praktisk hvis det skal heises inn store maskiner eller materialer på byggeplassen.

På grunn av den samlede vekten på takløsningen er det nødvendig å ha et modulstillas som fundament.

Ta kontakt med oss!

Trenger du stillasløsninger til ditt byggeprosjekt? Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse for å finne ut hvordan Mesa kan hjelpe deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Birger Flaatnes
Daglig leder Mesa AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 100
E-post: birger.f@optus3.sg-host.com