Tvangsblandere

Tvangsblandere brukes for å blande betong på byggeplassen. Betong er et samlebegrep for en rekke ulike masser som alle har den egenskapen at det gjennom en herdeprosess omdanner et formbart materiale til en komponent med bindende og bærende egenskaper.

Betongprodukter benyttes på de fleste byggeplasser, og mesteparten av behovet dekkes som regel av lastebiler med ferdigblandet mørtel.

For mindre arbeider, eller der det er behov for spesielle blandingsforhold, er det nødvendig å kunne blande betongen på stedet. Basert på behovet, kan Mesa Materiell tilby alt fra miksere med egenvekt på 40 kg til tvangsblandere med kapasitet på over 500 liter pr. blanding.

 

Mesa Materiell AS tilbyr kraftige tvangsblandere

Betong- og mørtelmasser krever god blanding over tid for å oppnå sine nødvendige egenskaper. Tvangsblandere gjør dette på en veldig effektiv måte. Maskinene leveres fra sekkevognmodeller til store, automatiserte blandeverk.

Betongblandere finnes som gravitasjonsblandere og tvangsblandere. Forskjellen på de to typene er at en gravitasjonsblander har en beholder som står på skrå, og som dreies rundt sin egen akse slik at tyngdekraften blander innholdet sammen. En tvangsblander har en oppovervendt beholder som står i ro. I stedet for å bruke tyngdekraften har den en kraftig flerarmet mikser som intensivt og kraftig blander sammen tungt og seigt innhold.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt. Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

Vi har slitedeler og tilbehør til tvangsblandere

Tvangsblanderen vil fra tid til annen kreve erstatninger av slitedeler eller tilbehør. Alle Vinderup tvangsblandere har komplett reservedellister med alle nødvendige komponenter.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

 

 

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no