Testapparat for øyeskruer

Innen stillasmontering i landbasert virksomhet brukes normalt øyeskruer til å forankre stillaset i bygningens fasade. Øyeskruene benyttes for å overføre krefter fra veggfestene og over i bygningskonstruksjonene, og er en kritisk komponent for at stillaset skal være forsvarlig sikret.

Øyeskruer skal tåle høy belastning

Innfesting av stillas er nøye beskrevet i gjeldende forskrifter og standarder, og det stilles krav om å teste kapasiteten på forhånd for å kunne dokumentere dette før stillaset overleveres til bruker.

Mesa Materiell AS har utviklet et testapparat for øyeskruer. Apparatet er basert på en momenttrekker, og dokumenterer øyeskruens innfesting og kapasitet på uttrekk.

Slik virker testapparatet

Momentnøkkelen sjekker uttrekkskapasiteten fra 80 og opp til 570 kg. Ønsket kapasitet stilles inn på det justerbare håndtaket, og tillegges 20% sikkerhetsmargin.

Mesa Materiell AS har utarbeidet en brukermanual for testapparatet som du finner i eget vedlegg.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt.

Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no