Stillasinndekking

Stillasinndekking bidrar til bedre sikkerhet og effektivitet under byggeprosjekter. Mesa Materiell fører stillasinndekking i både tett og perforert utførelse.

Stillaspresenning — tett stillasinndekking

Tett stillasinndekking i form av presenning har flere funksjoner. Den hindrer innsyn og skjermer beboere, og skjermer både arbeidere, utstyr og åpne konstruksjoner mot vind og nedbør. Skjermingen gjør dermed at effektiviteten holdes oppe, og tidsfrister kan overholdes. Tett inndekking vil gjøre varmetapet lavere i de kalde månedene, samt hindre gjenstander i å falle ut fra stillaset. Presenning benyttes også i enklere takløsninger. Stillaspresenning kan også fås isolert, og passer til arbeid som krever plussgrader i den kalde årstiden.

I tillegg til å skåne innsiden av stillaset, beskytter den tette stillasinndekkingen også omgivelsene mot støv og vann under fasadearbeider som for eksempel ved mur- og pussarbeid, høytrykksspyling, kjemikalievask og sandblåsing.

Stillasnett — perforert stillasinndekking

Perforert stillasinndekking i form av stillasnett er en enklere løsning. Nett skjermer noe mot innsyn og vind, hindrer gjenstander fra å falle ned, og beskytter omgivelsene mot ulemper fra arbeidet

Både presenninger og nett har god lysgjennomgang, og all Mesas stillasinndekking er i brannhemmende utførelse og oppfyller dermed kravene i gjeldende forskrifter.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt.

Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no