PROF murerstillas

Et stillas med høy belastningskapasitet

PROF murerstillas er basert på «hakeprinsippet», og er det mest brukte stillaset i bygg og anlegg. Stillastypen kalles gjerne også modulstillas eller tungstillas, fordi det består av mange ulike modullengder som settes sammen slik at det tilpasses fasadene. Begrepet «tungstillas» henviser til at denne typen stillas ble produsert i stål, men også fordi det er dimensjonert for tung belastning. Standard kapasitet vil typisk være 450 kg/m2 på ett arbeidsplan. Dette betegnes også som et «haki»-stillas, etter Nordens første produsent av denne typen. PROF murerstillas kan brukes i kombinasjon med stillasmodeller basert på dette prinsippet.

PROF murerstillas er fleksibelt

PROF murerstillas har som nevnt høy belastningskapasitet og er meget fleksibelt. Med et murerstillas er det mulig å bygge et stillas tilpasset selv kompliserte fasader og byggeplasser. De ulike modulene gjør at det kan bygges i bredden og høyden helt etter behov, og stillaset har god bredde på arbeidsplattformene som gjør at det egner seg godt til tyngre arbeid og materialer. 

Murerstillas kan kombineres med løse rør og koblinger, noe som utvider mulighetene for løsninger. Eksempler er utknekting på fasader som heller inn- eller utover, hengende stillas og avlastning av horisontale og vertikale krefter. Murerstillasets oppbygning med relativt små komponenter gjør det mulig å ta det inn på steder med dårlig adkomst, for eksempel smale gater, bakgårder, trappe- og heissjakter.

PROF murerstillas med tak over tak og heiser

Dette er stillaset for prosjekter som skal håndtere store belastninger. Dersom du i tillegg ønsker en tak over tak-løsning over byggeplassen, er et murerstillas det rette fundamentet. Vare- og personheiser kan i tillegg monteres inntil for enkel adkomst og varelevering. Ved store vareleveranser kan det monteres egne lastetårn for mellomlagring av materialene.

PROF murerstillas er typegodkjent, og er for tiden under utprøving for fullskala godkjenning hos RISE (tidligere Statens Provningsanstalt, Borås).

Dispensasjon for salg fra Arbeidstilsynet

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Er du usikker på hva slags stillas du trenger til din anleggsplass? Har du behov for tildekking og anleggsbelysning? Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt.

Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

 

 

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no