Frostsikring

Vi lever i et klima der kulde og frost gir utfordringer. Når telen kryper ned i grunnen og rør og materialer fryser til, kan det skape problemer på byggeplassen.

Mesa Materiell leverer frostsikringsprodukter som forebygger frostproblemer i grunn, vannledninger, avløp og takrenner. Det er enklere å forebygge frostproblemer enn å løse problemene når de først er oppstått.

Frostsikring ved støpearbeider

Betong herder ved en kjemisk prosess som utvikler varme. Ved lave temperaturer benyttes tilsetningskjemikalier som hindrer frost i herdeprosessen. Disse kan imidlertid ha uønskede bieffekter som blant annet saltutslag. Ved kritiske støpearbeider kan det være viktig å unngå tilsetningsstoffer, og i stedet tilføre varme i form av varmekabler som bindes på armeringen før støpeprosessen igangsettes. Dette kan være en rimelig forsikring for et vellykket støpearbeid.

Frostsikring av vann og avløp

Vann- og avløpsrør kan være særlig utsatt for frostskader. Typiske eksempler er midlertidige installasjoner i forbindelse med brakkerigger på byggeplasser. Sommerledninger i hyttebebyggelse er et annet eksempel. Mesa Materiell fører varmekabler for utvendig og innvendig legging som hindrer frostdannelse i rør og vannledninger. Våre produkter er også godkjent for å legges inne i drikkevannstilførsler.

Frostsikring før, under og etter gravearbeider

I tillegg til produkter som skal forebygge frost, fører Mesa Materiell også elektriske tinematter som hindrer frostdannelse og tiner tele. Slike varmematter sikrer god fremdrift ved gravearbeider. Andre bruksområder er blant annet opptining av vannledninger og avløpsrør, oppvarming av maskiner og brønnboring. Elektriske varmematter sikrer også at arbeidsområder holdes telefrie, blant annet ved etablering av sålefundamenter ved nybygging og legging av belegningsstein, brostein og kantstein.

Popup title

Popup text

Vi hjelper deg i ditt valg

Vi i Mesa Materiell hjelper deg gjerne med å avdekke hvilke komponenter du trenger til ditt prosjekt.

Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

 

 

Geir Petter Rosenlund
Daglig leder Mesa Materiell AS
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 900 80 078
E-post: geir.p@mesa.no