Alpingjerde er en mye brukt beskrivelse av disse sperregjerdene.

Andre betegnelser er sperregjerde, sperrenett, plastgjerde. Uansett; dette er produktet som er mest brukt ved avgrensinger av anleggsplasser og byggeplasser. Visuell markering av faresone.

Alpingjerder monteres normalt med enkle jordspyd. Vi leverer et enkelt spyd som er 1,5 meter høyt. Stålspiss og innfesting med for eksempel elektrikerstrips.