Miljøsertifisering

 

Mesa Materiell ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2016. Miljøsertifiseringen innebærer konkrete krav til hvordan vi forvalter vår virksomhet, som styringstiltak rundt håndtering av avfall, transport, arbeidsmiljø, innkjøp og utslipp.

Mesa Materiell har fokus på å levere produkter som har god kvalitet og lengst mulig holdbarhet. Vi importerer varer fra en håndfull fabrikker i Europa som produserer i henhold til europeiske standarder, med fokus på gode råvarer, godt samarbeid, produktutvikling og kort transportvei.

Mesa Materiell har returordning for EL-produkter.

Se vår klimastatistikk her.