Tilpassede stillaskurs

Vi dekker ditt behov for opplæring i bruk av stillas

I tillegg til modulkurs tilbyr Mesa også tilpassede stillaskurs. Disse kursene holdes for deg som trenger stillasopplæring tilpasset bransje eller fagområde. Eksempler på dette er byggevarekjeder, stillasfirmaer, stillasprodusenter, tilsynsansatte, offshoreansatte og deg som skal ta fagbrev. Tilpassede kurs er også aktuelt for de som allerede har gjennomført modulkursene, og som har behov for ytterligere opplæring, for eksempel for å jobbe høyere enn modulkursene dekker.

 

Variert kurstilbud for ulike aktører

Med bakgrunn i endringer i byggeforskrifter tilbyr Mesa differensiert kursinnhold til ulike aktører. Vi kan blant annet holde byggherrekurs for oppdragsgivere, kurs om kompetanseansvar for arbeidsgivere, kurs om risikovurdering for brukere av stillas, samt kompetansekurs for stillasmontører.

Har du spesielle stillasrelaterte ting din bedrift må bli bedre på? Vi tilpasser kursinnholdet til dine utfordringer og behov. Vi holder kurs som er tilpasset flere typer stillas fra de største leverandørene, som for eksempel Haki, Layher og Jamax. Det betyr at du får den kunnskapen du trenger, uansett hvilke stillas din arbeidsplass benytter seg av.

 

Ingen krav til forkunnskaper ved tilpassede stillaskurs

Krever din jobb at du trenger du opplæring innen sikkerhet i høyden? Du må ikke ha tatt modulkurs for å gjennomføre et tilpasset kurs. De tilpassede kursene er ment for både de som trenger ekstra opplæring ut over modul 4, og de som trenger kunnskap om stillas og som ikke har noen forkunnskaper.

 

Tilpasset opplæring over hele landet

Mesa holder kurs over hele landet, og kommer dit du er. Eksempler på kurssteder er hovedkontorer, konferansesentre, hoteller og andre egnede kurslokaler.

Ta kontakt med oss!

Siden 1997 har Mesas dyktige kursholdere holdt over 700 kurs. Vi har lang erfaring innen opplæring i stillasfag, og kursene er inpirerende og engasjerende.

Trenger du et stillaskurs spesielt tilpasset din bransje eller ditt fagområde? Vi lærer deg opp i det du trenger å vite om stillas. Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett stillaskurs til dine behov.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com