Stillasbygging over 9 meter

Stillasbygging over 9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 4 Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

 § 17-4. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h omfatte:

 • Helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av kompliserte stillaskonstruksjoner, hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning,
 • Forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- og stabilitetsberegninger og
 • Øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet og de etterfølgende brukernes helse og sikkerhet.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person.

Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

KURSINNHOLD: Teoretisk opplæring

 • Relevante forskrifter;
 • Bruk av personlig verneutstyr;
 • Bruk av kollektivt eller personlig fallsikringsutstyr;
 • Sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • Bruk av monteringsveiledning;
 • Planlegging og oppføring av fasadestillas;
 • Planlegging og oppføring av frittstående stillas og rullestillas;
 • Styrke og stabilitetsberegning;Bruk av rør og koblinger;
 • Informasjon om hengende stillas;
 • Informasjon om utkraget stillas;
 • Kunnskap om kontroll;
 • Overlevering til bruker;
 • Bygging inntil offentlig vei;
 • Skilting av stillas;
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset.

 

Praktisk opplæring:

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift. (Stillasbygger med dokumentert opplæring som stillasbygger over 5 m) Kursbevis legges ved dokumentasjonen.

 

TRENGER DU KURS?

Trenger du kurs i stillasfag? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett kurs til dine behov.

Kontakt

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com