Stillasbygging 5-9 meter

Stillasbygging 5 - 9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 3 Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas med øverste stillasgulv opp til 9 meter

§ 17-3. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas med øverste stillasgulv fra fem og inntil ni meter 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem og inntil ni meter.

Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har fått 15 timer teoretisk opplæring og deretter 15 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person.

Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og arbeidstilsynet.

 

KURSINNHOLD: Teoretisk opplæring

 • Relevante forskrifter;
 • Bruk av personlig verneutstyr;
 • Bruk av kollektivt eller personlig fallsikringsutstyr;
 • Sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • Bruk av monteringsveiledning;
 • Planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 9 meter;
 • Kunnskap om kontroll av stillas opp til 9 meter;
 • Bygging inntil offentlig vei;
 • Skilting av stillas;
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

Praktisk opplæring:

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift. (Stillasbygger med dokumentert opplæring som stillasbygger over 5 m. etter gamle regler regnes som kvalifisert person.) Kursbevis legges ved dokumentasjonen.

TRENGER DU KURS?

Trenger du kurs i stillasfag? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett kurs til dine behov.

Kontakt

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com