Stillasbygging 2-5 meter

Stillasbygging 2-5 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 2
(§ 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter)

§ 17-2

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.

Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt omfatte:

 • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
 • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,
 • Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker,
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset,
 • Tillatte belastninger,
 • Kontroll av stillas og
 • All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

KURSINNHOLD: Teoretisk opplæring

 • relevante forskrifter
 • bruk av personlig verneutstyr
 • bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr
 • sikker jobb analyse og risikovurdering
 • belastningsklasser
 • bruk av monteringsveiledning for det aktuelle stillaset
 • planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 5 meter
 • montering inntil offentlig vei
 • kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter
 • skilting av stillas
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

Praktisk opplæring:

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift. (Stillasbygger med dokumentert opplæring som stillasbygger over 5 m etter gamle regler regnes som kvalifisert person.) Kursbevis legges ved dokumentasjonen.

TRENGER DU KURS?

Trenger du kurs i stillasfag? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett kurs til dine behov.

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com