Brukerkurs stillas

Brukerkurs stillas

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17 – 5 Krav til opplæring av bruker av stillas

§ 17-5

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

KURSINNHOLD: Teoretisk opplæring

  • Gjennomgang av brukerveiledning for stillaset på byggeplassen.
  • Aktuell belastningsklasse og hva dette betyr
  • Hvordan skal stillaset være merket
  • Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre med og på stillaset.
  • Vanlige feil og mangler
  • Kontrollrunde på byggeplass

 

Arbeidstilsynets kommentar.

Formålet med bestemmelsen er å sikre at de arbeidstakerne som bruker stillaset for å utføre håndverk får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre jobben på en sikker måte. Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke forholdsregler som må tas ved bruk av stillaset, samt får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv.

Bestemmelsen stiller krav om opplæring til «arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden». Dette innebærer at arbeidstakere og andre som kun entrer stillaset for inspeksjon eller kontroll ikke anses for å være brukere av stillaset. Disse bør likevel avklare informasjons- og opplæringsbehov med ansvarlig for stillaset før entring og gjøre seg kjent med hva som er oppført på skiltet, ev. også kontrollrapport. Dette bør omtales i virksomhetens internkontroll.

Trenger du kurs?

Trenger du kurs i stillasfag? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett kurs til dine behov.

Kontakt

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com