KURS

Modulbaserte og tilpassede stillaskurs over hele landet

Stillasmontering og arbeid i stillas innebærer fare for fall og skader. Gjeldende forskrifter stiller derfor krav om at alle som som monterer og jobber i stillas har fått nødvendig opplæring. I tillegg stilles det krav til kompetanse og opplæring for kontrollering av stillas. 

Mesa AS gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og -brukere, og tilpasser innholdet til stillastypen som skal benyttes og høyden på stillaset.

Brukerkurs stillas

Modul 1
stillaskurs
 • Type: Klasserom/byggeplass
 • Praksisdel: Nei
 • Eksamen: Nei
 • Sertifikat: Ja
 • Varighet: Tilpasset
 • Pris: Variabel
LES MER

Stillasbygging 2-5 meter

Modul 2
stillas-kurs
 • Type: Klasserom/byggeplass
 • Praksisdel: 7,5 timer
 • Eksamen: Nei
 • Sertifikat: Ja
 • Varighet: 7,5 timer
 • Pris: Variablel
LES MER

Stillasbygging 5-9 meter

Modul 3
lettstillas.jpg
 • Type: Klasserom/byggeplass
 • Praksisdel: 15
 • Eksamen: Nei
 • Sertifikat: ja
 • Varighet: 15 timer
 • Pris: variabel
LES MER

Stillasbygging over 9 meter

Modul 4
Mesa modulstillas
 • Type: Klasserom/byggeplass
 • Praksisdel: 72 timer
 • Eksamen: Nei
 • Sertifikat: Ja
 • Varighet: 36 timer
 • Pris: variabel
LES MER

Modulbaserte stillaskurs

Grunnopplæringen hos Mesa er lagt opp i modulbaserte kurs. Modulene bygger på hverandre, noe som gjør det lett å utvide opplæringen dersom behovet for kompetanse endrer seg underveis i din karriere.

Stillasfaget er i stadig utvikling, da gjeldende forskrifter og opplæringskrav revideres årlig. Regelverket stiller for eksempel krav til kompetanse i arbeid, montering og demontering, samt risikovurdering, dimensjonering og forankring av stillas.

I Mesa tilpasser vi hele tiden våre kurs til disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.

Les mer om Arbeidstilsynets krav til montering og bruk av stillas.

 

Dette lærer du under våre kurs

Alle våre modulkurs tar utgangspunkt i Standard Norges opplæringssystem for opplæring, montering og bruk av stillas (NS 9700-1). I våre kurs lærer du blant annet om montering og demontering av stillas og tak-over-tak, samt hvordan du beregner vindkrefter og hvordan de påvirker stillaset. I tillegg får du kompetanse i hvilke krav som stilles til prosjektering, kontroller, dokumentasjon og rapportering av rutiner og mangler. Vi går også gjennom rett vedlikehold og skilting av stillas.

Les mer om NS 9700-1.

 

Stillaskurs på flere språk

Mesa holder ikke bare kurs på norsk. Vi holder jevnlig kurs på engelsk og polsk, og kan tilpasse kursene til andre språk etter avtale. Se mer informasjon for stillaskurs på engelsk og stillaskurs på polsk.

Tilpassede stillaskurs

I tillegg til modulkurs tilbyr Mesa også tilpassede kurs. Disse kursene holdes for deg som trenger opplæring tilpasset bransje eller fagområde, eller som trenger utvidet opplæring ut over modulkursene. Eksempler på dette er byggevarekjeder, stillasfirmaer, stillasprodusenter, tilsynsansatte og deg som skal ta fagbrev.

LES MER

Nytt innen kurs SE ALLE

stillas-kurs

Referanse: Opplæringskontoret for tømrerfag i Vestfold

Vi bruker ingen andre enn Mesa for stillaskurs. Etter at de holdt sitt første kurs hos oss for over 15 år siden, har har de holdt ca. fire kurs i året hos oss, og vi vet at vi kan samarbeide med dem i lang tid fremover.

LES MER
stillaskurs

Referanse: Block Watne HMS

Etter at vi begynte å bruke Mesa for stillaskurs har vi aldri vurdert noen andre aktører. Vi kan helt klart anbefale dem, og på det sterkeste.

LES MER

Trenger du kurs?

Siden 1997 har Mesas dyktige kursholdere holdt over 700 kurs. Vi har lang erfaring innen opplæring i stillasfag, og kursene er inspirerende og engasjerende.

Trenger du kurs i stillasfag? Send oss en henvendelse med beskrivelse av hva slags opplæring du trenger, og vi vil kontakte deg for å tilpasse rett kurs til dine behov.

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

 

Geir Kjærås
Leder avd. opplæring
Strømsveien 314
1081 Oslo
Telefon: 982 43 101
E-post: geir.k@optus3.sg-host.com